Pronunțarea vocalelor în limba engleză

1. Litera “E”

– În interiorul unui cuvânt, litera “E” se poate pronunța [i], [e] sau [ə].
[i]: keep, speech, leave, bean, compete, here
[e]: stress, question, there, however, terrible
[ə]: channel, letter, problem, member, certain

– Atunci când se află la sfârșitul unui cuvânt format din mai multe silabe, litera “E” nu se pronunță de obicei, dar afectează pronunția cuvântului din care face parte, după cum vom vedea în continuare.

2. Litera “A”

– Atunci când cuvântul se termină cu “E”, litera “A” se pronunță [ei]: face, wave, take, make
– Atunci când cuvântul se termină cu “R”, litera “A” se pronunță [a]: bar, car, jar, far
– Atunci când cuvântul se termină cu alte litere, litera “A” se pronunță [e]: fat, rat, sad, man

3. Litera “I”

– Atunci când cuvântul se termină cu “E”, litera “I” se pronunță [ai]: kite, life, smile, bike
– Atunci când cuvântul se termină cu alte litere, litera “I” se pronunță [i]: big, kid, lip, hit

4. Litera “O”

– Atunci când cuvântul se termină cu “E”, litera “O” se pronunță [ǝu]: hope, rope, smoke, rose
– Atunci când cuvântul se termină cu alte litere, litera “O” se pronunță [o] sau [a], în funcție de dialect: dog, top, hot, stop

5. Litera “U”

– Atunci când cuvântul se termină cu “E”, litera “U” se pronunță [iu]: tune, tube, mule, cute
– Atunci când cuvântul se termină cu alte litere, litera “U” se pronunță [a] sau, mai rar [u]: sun, fun, gun, put

Pronunțarea unor consoane în limba engleză
6. Litera “C”

– Atunci când este urmată de “E” sau “Y”, litera “C” se pronunță [s]: center, ice, cycle, cyclone
– Atunci când este urmată de “O”, “U” sau “A” sau de o consoană, litera “C” se pronunță [c]: cold, cup, cat, cloud

7. Litera “G”

– Atunci când este urmată de “E”, “I” sau “Y”, litera “G” se pronunță [ʤ]: germ, gigantic, gym
– Atunci când este urmată de “U” sau “A” sau de o consoană, litera “G” se pronunță [g]: gum, garden, glamour

8. Litera “K”

– De obicei, litera “K” se pronunță [c]: book, work, king
– Atunci când se află înaintea literei “N”, litera “K” nu se pronunță: knife, knight, know

9. Litera “L”

– De obicei, litera “L” se pronunță [l], dar există cuvinte în care nu îl pronunțăm pe “L”: talk, walk, half, would, could, should

10. Litera “Y” (Poate fi consoană sau vocală.)

– Atunci când se află la sfârșitul unui cuvânt format dintr-o singură silabă, litera “Y” se pronunță [ai]: my, sky, fly
– Atunci când se află la sfârșitul unui cuvânt format din două sau mai multe silabe, litera “Y” se pronunță [i]: happy, penny, baby

Pronunțarea celor mai întâlnite grupuri de litere în limba engleză
11. Grupul de litere “IE”

– În unele cazuri, “IE” se pronunță [i]: achieve, believe
– În alte cazuri (la sfârșitul cuvintelor formate dintr-o silabă), “IE” se pronunță [ai]: tie, die
– Uneori, cele două vocale se pronunță separat, “I” = [ai], iar “E” = [ə] sau [e]: anxiety, biennial

12. Grupul de litere “GH”

– În majoritatea cazurilor, atunci când se află la sfârșitul unui cuvânt, “GH” nu se pronunță: high, sigh, sleigh, weigh, though
– În unele cuvinte, “GH” de la sfârșit se pronunță [f]: enough, laugh, rough, tough

13. Grupul de litere “TH”

– În unele cuvinte, “TH” se pronunță [θ]: think, thing, athletic, both
– În alte cuvinte, “TH” se pronunță [ð]: this, that, the, there

14. Grupul de litere “DGE”

– “DGE” se pronunță [ʤ]: badge, bridge, edge, judge

15. Grupurile de litere “ANCE” și “ENCE”

– “ANCE” se pronunță [əns]: ambulance, ignorance, arrogance
– “ENCE” se pronunță [əns] sau, mai rar, [ens]: influence, essence, eloquence